Taweez For Love

Taweez For Love ,” Is Taweez ko Rozana (40) mrtba likh kar drya(chaltey pani) mei baha den aur Rozana aik aik kam krta jaaye, jab yeh chilla khatam ho isi tarah Tawiz phir aik aik bharrata jaaye isi tarah madawmat krta rahey, har kam key liay Taweez For Love hey.

 

Taweez For Love

Taweez For Love